Feiing i fritidshus hvert 12. år en gavepakke til Gauldal Brann og Redning

Et prinsipp i samfunnet ellers er at du har krav på å få den varen du betaler for. Jeg spør derfor – får vi det i dette tilfellet?

BRANNSIKKERHET: Argumentet for å innføre en slik ordning var jo for å redusere antall branner, men med feiing og ettersyn av ildstedene hvert 12. år, kan en jo spørre hvilken hensikt dette vil ha for å redusere antall branner, mener Magnar Haukdal. 

Meninger

Forleden dag mottok vi som er eiere av fritidshus en faktura fra Gauldal Brann og Redning. Ikke det at fakturaen var noen stor overraskelse etter kommunestyrets vedtak om innføring av dette, men innholdet var derimot en stor overraskelse. Hadde fakturaen kommet 1. april i stedet for 3. april, ville vel mange trodd at innholdet var en ren aprilspøk.