Et medlem av familien

Mattilsynet opplyser at de ikke avliver friske dyr. Heldigvis vil noen si, mens andre synes det er altfor mange musejegere.

  Foto: Rolf Olsen, Jørn B - Sørensen, Samfoto

Sjelden er det mer aktuelt å minne om at enhver person er forpliktet etter dyrevelferdsloven til å varsle fra dersom dyr lider.

Meninger

KOMMENTAR: En elgkalv ble avlivet på Gimse søndag kveld, etter at den var blitt påkjørt av en bil slik at den ene framfoten ble brukket. Flere på Gimse har lagt merke til ei elgku som har vandret rundt i området de siste dagene. Jeg så den tirsdag kveld, i følge med en kalv. De gikk langs Eindrides veg hvor den skadde elgkalven hadde humpet av sted på tre bein søndag. Det er lett å tenke at det er elgmora, og at hun nå lurer fælt på hvor det er blitt av den ene ungen hennes.