Kan få store bøter og to års utestengelse

Det er strenge reaksjoner ved brudd på kvotebestemmelsene i Gaula.

Mandag 22. juni ble det holdt kontroll med laksefiskere i Gaula, fra Udduvoll til Gaulfossen. Politiet ble vitne til at fiskere tok laks under besøket.  Foto: Politiet

Laks

Mandag deltok politiet i en storkontroll av fiskere i Gaula. Dette var et samarbeid med Statens naturoppsyn og elveeierlaget. 146 fiskere ble kontrollert, og det ble ikke funnet brudd på bestemmelsene.