Under en frisk debatt om kultur i regi av Arbeidersamfunnet Asbjørn torsdag kveld, bestemte fylkespolitiker Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) seg for å kaste inn en brannfakkel.

For nær byen?

- Jeg er for kultur, men jeg spør om Melhus er for nær Trondheim. Hvor mye tør vi å satse og er vi for nær byen? Det er bare ti minutter til byen der det er ett av de beste teatrene og Trondheim får Bruce Springsteen-konsert. Hva skal Melhus ha, spurte Skurdal Hopsø som er melhusbygg.

Les også:

Arve Tellefsen skal spille i Melhus kirke

Folkevandring er tema for Sagauka

Skurdal Hopsø var en av tre i panelet under møtet som var hos Schei Jakobsen. De to andre var kulturkonsulent Line A. Solbakken og politiker og kulturutøver Anne Sørtømme (SV).

- Drømmen min er et tverrpolitisk manifest. Hvor vil vi kanalisere midlene. Vil vi at Melhus sentrum skal utvikle seg til en eldreghetto, sa Sørtømme.

Sagahistorien

Kulturkonsulent Solbakken mener at Melhus har et stort potensial når det gjelder å utvikle lokalt kulturliv, og hun mener at Sagauka vil bli en styrke for kommunen.

- Trondheim er nært Melhus. Det er venteliste når Riksteatret kommer til Melhus, minner hun om.

Idretten

Da Solbakken kom inn på at kommunens kulturetat har 1,5 stilling på nesten 17.000 innbyggere, reagerte tilhører Bjørn Nervik. Han mente at idretten får altfor lite, og han trakk fram at Kulturskolen i Melhus har mange stillinger mens Melhus verken har idrettssjef eller idrettsskole.

- Vi foreldre har samlet inn penger til idretten. Når du har samlet inn i 25.30 år, blir du lei når du hører at kulturen har kommet i bakleksa, sa Nervik.

Utgangspunktet for debatten er utredninga rundt kultursal i Melhus. Komite for kultur og oppvekst har kikket på skisser fra arkitekter, og komiteleder Berit Wold Fjelle (Ap) mener at kommunen har mye å prioritere foran bygging av kulturhus.

En av dem som kjemper for kulturhus, er Tore Johansen (Melhuslista), og han kommenterte at han må til Trondheim for å finnne lokaler når melhusbandet Difference skal feire 50-årsjubileet. Johansen ivrer for at Melhus kommune skal samarbeide med Trøndertun.

I KAFEEN: Bjørn Nervik kjempet for idrettens kår. Bak Oddvar Horg og t.h Synnøve L. Folstad. Foto: Gunn Heidi Nakrem