I sommer går NRK og Sommeråpent på skinner gjennom Norge, og på den åtte uker lange reisen skal toget innom 17 fylker og stoppe ved 40 stasjoner.

Les også: Logger av på konkurransedager

Benytter sjansen til fest

En av stasjonene som har fått æren av besøk er Støren, og kulturetaten gleder seg stort over muligheten dette gir.

–Vi har fått en veldig detaljert plan fra NRK, men de er veldig positive til at vi skal lage vår egen folkefest på Støren, og det er det vi ønsker, sier kulturkonsulent Kjerstin Kosberg.

Les også: Feirer Lions' 100-årsjubileum

Alle som ønsker å bidra, i form av kulturell underholdning eller på annen måte, må si fra, sier hun. I tillegg ser det ut til at dette blir en mulighet for et godt samarbeid mellom kultur og næringsliv, og Midtre Gauldal kan få vist seg frem, med alt kommunen har å by på.

Underholdning fra scene

Sommertoget blir stående på spor 1 nesten et helt døgn, fra 5. til 6. juni, og det skal sendes fra Støren på TV, på Reiseradioen og lokalsendinger fra NRK Trøndelag.

Gata forbi stasjonen blir stengt, og hele området satt av til folkefest. Der blir det både scene og boder, og god tumleplass for folk og tog.

–Vi skal rigge opp en scene, og vi regner med det blir både band, enkeltpersoner, korps og kor som skal opptre der, sier kultursjef Arnfinn Solem.

Fint å samle festen

Han tror det kan bli en veldig bra løsning å samle alle aktivitetene på ett sted.

–Det er krevende å arrangere noe på Støren, med alle de små sentrumsområdene. Men her blir alt samlet, sier han.

Sommertoget skal forflytte seg på dagtid med minutt for minuttsendinger mellom stasjonene, og et eget NRK-helikopter vil følge toget underveis og vise bilder ovenfra.

Hver ettermiddag stopper toget på en ny stasjon, der Sommeråpent skal sende fra. Morgenen etter kjører toget videre, når Reiseradioen har gått av lufta.

Kosberg og Solem tror dette blir et veldig bra opplegg, både på TV og som lokal folkefest.

–Det blir kjempeartig! sier Kosberg.

SOMMERTOGET: Kulturkonsulent Kjerstin Kosberg og kultursjef Arnfinn Solem er klare til å stoppe Sommertoget når det kommer til Støren, på sin ferd sørover.