Norsk teaterråd har gitt tilsagn om 100.000 kroner i støtte til musikkspillet «Skottet i Buvika» som skal settes opp  i september.

Fra før har prosjektet  fått 500.000 kroner i oppstart-støtte fra Skaun kommune. Nå går Foreningen «Skottet i Buvika» bredt ut for å skaffe en samlet sponsor-støtte på én million kroner, opplyser foreningen.

Styreleder Lars Arne Pedersen i «Skottet» har følgende kommentar: - Det gleder et styrelederhjerte at både kommunen og teaterrådet bevilger etterlengtede og nødvendige beløp for at vi skal klare å sette opp musikkspillet «Skottet i Buvika».

Begge disse bidragsyterne ser ut til å ha forstått at dette kan bli årets store begivenhet - å skape en god kulturell opplevelse sammen med en verdig markering av den nasjonale begivenheten, sier Pedersen.

100 år siden

20. september  i år det 100 år siden den streikende møllearbeideren Marius Folstad ble skutt og drept av en streikebryter ved Pienes mølle. Dette blir markert med premiere på en nyoppsetting av musikkspillet «Skottet i Buvika». Det er planlagt fire forestillinger inne på mølleområdet i Buvika. «Skottet» ble første gang oppført i 2008.