Forskjellige øvelser da Melhus eldreråd hadde festforestilling