Kulturskolen skal bli enda mer aktiv, men mangler lokaler