Kulturhuslederen på Støren starter i ny jobb

foto