foto
Geitfjellet industriområde for strømproduksjon huser 43 generatorer. De er 87 m høye, vingedismeter er 136 m, og ruver godt i terrenget. Anlegget beslaglegger natur, som naturlig er. Langlidalsheian inngår i dette anlegget. Foto: Per Børø

Fjellet kaller, – og leverer