Kulturåret 2019 fortsetter på Støren kulturhus

foto