Mektig med Terje Tysland og Hauka mannskor i Olavshallen

foto