2018 ble et godt kinoår i Midtre Gauldal og Melhus