Pilgrimsvandring og utegudstjeneste i Soknedal

foto