Det er jo egentlig en treenighet i dette, hva angår området som helhet og kommune tilhørighet.

Jårakjøl'n, Skaunakjøl'n, Skognakjøl'n er et flott parti villmark, med tilgang fra tre kommuner. Melhus, Skaun, og Orkland.

Fire fine mennesker, nokså betydelige sådanne, og representerer det jeg i artikkelen framhever som verdier i hølondsamfunnet, og for et givende og tilrettelagt turområde for alle. Fra venstre vaffelsteker Arild Berg, hyttevertinne  Gunn K Berg, Gjøran Onsøyen, og Reidar Almås. Foto: Per Børø

Knutepunktet kommunemessig er på Ølshøgda, innerst på løypa og toppunktet på 537 m.

Tilgangen til dette store  platået er fra Krogstadsætra i Skaun, Fellesetra i Orkland, og Restad/Langbakken i Melhus/Hølonda

To lokale lag er driftere av området ; IL Leik Ski/IL Leik Trim, og Ungdomslaget Framsteg. To/tre betydelige lag for hele Hølondasamfunnet.

Det er bare å nevne Vonheim det, en institusjon, med ungdomslaget som driftere. De er unge der, - til de er 100.

Hun og han, - hølondingen - er noe for seg sjøl,  med et svært positivt fortegn, og har kanskje helst sett de fortsatt var en egen kommune. Jeg kjenner noen av de og veit hva jeg snakker om.

Denne turen er fra Restad/Langbakken og innover til Tomåsen, da en avtale seinere på dagen tilsa retur, i samme løype, med stopp på Megardshytta, nydelig vaffel, og et laglig treff av ildsjeler.

I «Jårakjølens venner» på Facebook blant annet bekjentgjøres daglig info om forhold, så godt som på timebasis.

Værforhold er utfordrende til tider, spormaskiner, i både stort og lite format er avgjørende for kvaliteten.

Flott vær i perfekte, flotte spor, for elite og trim. Takk for at dere benytter fritida til å være tilretteleggere for alle brukere. Dere trives nok med dette. Det er skapende.

Det er bare å gledes for turene framover, når óg sola tar bedre tak, - og samtidig nyte en tilværelse i et godt tilrettelagt løypenett, der terrenget bare ligger, - og venter.