Treidagsfæst på Ler: - Vi har lagt ned mange timer før denne kvelden