Korpset stiller i 1. divisjon i tillegg til aspirantklassen.

Hele 75 korps er påmeldt, som er rekord for Trøndersk Mesterskap. Også Flå Musikkorps er med, og Horg og Flå Juniorkorps deltar med både hovedkorps og aspirantkorps.