Kultur

Fant spor etter de eldste innbyggerne i Flå

Med ei kanne vatn som ble tømt utover berget kom skålgropene tydelig fram. Foto: John Lerli
På dette berget er det flere titalls skålgroper. Foto: John Lerli
Skålgropene er gamle offersteder, cirka fem centimeter i diameter. Foto: John Lerli
Arkeolog Kjell André Brevik fortalte om kulturlandskapet og helleristningene på Valderåsen i Flå. Foto: John Lerli
Kjell André Brevik har fått laget ei øks med bronsehode. Dette var vanlig redskap før man ble kjent med jernet. Øksa ble brukt både som et praktisk hjelpemiddel og som krigsredskap. I kamp gav den fordeler framfor steinøkser. Foto: John Lerli
Dette stedet oppe på Valderåsen har navnet Gammelgården. Her stod det bygninger før gårdstunet ble flyttet der det ligger i dag. Området har også bosetting helt tilbake til vikingtida. Leif Engen er grunneier der i dag. Foto: John Lerli
Leif Engen står oppe på haugen med kokstein som ble kassert. Foto: John Lerli
Leif Engen viste hvordan jorda er preget av de mange kokegropene som var på stedet. Jorda er fortsatt svartbrent. Foto: John Lerli
Samling i det grønne. Til høyre sees den største gravhaugen. Foto: John Lerli
Elevene prøvde å lokke til seg sauene som gikk i utmarka. Foto: John Lerli
Sauene var mer snakkesalige enn elevene, og holdt sine egne foredrag da Kjell André Brevik og Leif Engen fortalte nytt fra historien. Foto: John Lerli
Kjell André Brevik viste hvordan man kan lete etter gammel bergkunst. Foto: John Lerli
Trivsel på tur for fjerde klasse ved Flå skole. Fra venstre: Aleksandra Agnieszka Marchwka, Serine Birkeli Nielsen, Isabell Bergman Sørmeland og Amalie Ørsnes Holthe. Foto: John Lerli
Elias Sørgård Fremo (til venstre) og Adrian Holm Martinsen fant skjegglav som de pynta seg med. Foto: John Lerli