Med stor sjøltillit og gode ferdigheter presenterte Melhus-russen revyen "Et lite stykke Melhus" fredag. Over 200 publikummere kom til den første av to forestillinger, og fikk morsomme glimt inn i skolehverdagen. Russen vendte også blikket utover, til sagabygda Melhus og aktuelle hendelser. Kokken Jamie Oliver dukket opp på skjermen, og vi fikk oppleve et talkshow som gikk i stå.

Hele 80 russ stod på scenen, og Melhushallen var rigget til en profesjonell scene.

"Kor e' kongemakta?" spurte russen, og ingen i salen var i tvil om at den lå på Melhus denne kvelden.