foto
Familiedag på Storbekkøya Museumssenter drar mye folk, spesielt får dyrene mye oppmerksomhet. Foto: Amalie Holm

Familiedag på setra

Mye glede og mange smil fylte Storbekkøya på familiedag.