Oppsynsmannen har stilt ut bilder i New York og Paris - vurderer å gå inn i et galleri i Tokyo

foto