Eva og hennes undersåtter skal styre gjengen videre