Stokkand, - hann og hunn. Av de mest vanlige andefugler langs norskekysten. Mange overvintrer.

Overflatebeitende, også våtmarks-tilknyttet.

Finner make på høst. Holder sammen som par fram mot vår og parringstid.