544 er nominert - fire av dem kommer fra Gauldalen