Historieinteresserte strømmer til Melhus rådhus når den nye krigsfilmen vises. Bjarne Sommersel er leder i Melhus historielag, og syntes dette var en gylden anledning til å lage ei utstilling om andre verdenskrig. Rundt 100 bilder er samlet inn, og det er fire glassmontere med gjenstander fra krigens dager.

– Det var Line på kulturkontoret som spurte oss om vi kunne lage ei utstilling, og vi syntes det var en god idé, sier Sommersel.

Hverdagen i Melhus

Han opplyser at mange gode krefter har deltatt for å lage utstillinga. Noe har vært utstilt tidligere, blant annet under Sagauka i 2016, da Øysand Velforening og Jon Sivert Gran gjorde et stort arbeid. Andre som har bidratt nå er Eid skole ved Egil Sallaup og Gimse ungdomsskole ved Arne Skarsem. Det er private bidrag fra Knut Grøseth, Jostein Haugbjørg, Erik Tofte og Torbjørn Tranmæl. Snøfugl Forlag stiller ut bøker.

Bildene gir et godt inntrykk av hverdagen for tyske soldater og krigsfanger i Melhus. Både nordmenn og tyskere har vært fotografer. Noen viser illegal aktivitet i Melhus, blant annet skirenn og feiring av 17. mai. De endringene som skjedde i Melhus sentrum, med bygging av militærleir, blir også tydeliggjort.

Noe nytt materiale presenteres også på utstilinga, og Ronald Nygård i historielaget sier at mye av det som skjedde under krigen er ukjent, også for godt voksne mennesker.

– Ved Rødde stod det en kjempekanon. Sjøl om fundamentene fortsatt står der er det lite kjent.

Han mener bygdene i Melhus har en tydelig plass i krigshistorien, sjøl om det ikke utspant seg så mange harde kamper her, bortsett fra trefningene på Lundamo og ved Håggån.

Store planer for Øysand

– Særlig på Øysand er det mye historie, både med flyplass og fangeleir. Her var det planer om en stor by, u-båtbunker og en enorm dokk som kunne bygge båter dobbelt så store som Tirpitz. Jernbane var det også planlagt fra Melhus til Øysand. Noen tror at dette bare var planer som lå i en skrivebordsskuff, men de ble faktisk påbegynt. Så kom tyskernes nederlag i Stalingrad i 1942, og arbeidet ble avsluttet, forteller Ronald.

Mange av bildene er fra Øysand. Utstillinga har også plantegninger, kart, brev, avisutklipp, plakater og opprop. Det er utstilt tyske skytevåpen som ble funnet i Gaula i nyere tid. Her er det også gjenstander fra britiske soldater som hoppet ut i fallskjerm over Øyåsbakkan etter flystyrt. Fallskjerm-silke ble brukt til å sy kjoler, skjorter og andre klær av. Uniformer er det også tatt vare på og utstilt.