Koret stilte opp for å berge årets sangerstevne

foto