En fullsatt sal fikk høre historier fra lokalmiljøet i Soknedal