Gjenåpningsfest: - Fint å møtes etter koronaen

foto