Menighetskoret samarbeider med Vadested om kirkekonsert