Nordiske filmdager på Støren og i Melhus bytter man klær

foto