Hva ville Kvål songlag ha gjort om de ikke var korister?