Det hele begynte med at fagleder John Ola Snuruås på Hovin skole skrev en julesang «Jula på Hovin», forteller rektor Rune Krogstad i en e-post til avisa. Sangen ble framført på skolen jula 2016.

Skolen søkte midler fra DKS (Den kulturelle skolesekken) til å spille inn CD, og skolen fikk midler til å dekke utgifter i forbindelse med utgivelsen.

I ukene før jul i fjor tok John Ola med seg solistene Ingeborg Larsdatter Gylland, Line Pedersen og Frida Helen Moum Johansen som er elever i 7. klasse til Tyrirot lydstudio.

Musikere bak utgivelsen var Kim Ulriksen, Per Even Robberstad, Roar Øien og John Ola Snuruås.