Tvilsomt om det finnes dens like.

Denne «dragebenken»  binder tider - fra vikingetid og fram til i dag.

I det hele tatt er alt ved dette klenodiet en nærstudie verdt.

Denne «dragebenken»  binder tider - fra vikingetid og fram til i dag. Den hornprydede figuren over benken er en studie i seg selv, formet som den er, etter både stil, treverkets opprinnelige detaljer, og kunstnern's fantasi. Foto: Per Børø

Narve Dahlshaug heter kunstner'n, som bor og virker like ved der benkene står nå.

Han er ikke ukjent med trearbeid av dette slaget, - skjønt akkurat denne var ikke nødvendigvis ferdig på papiret før han begynte. Han har, og driver på i et snekkerverksted som opprinnelig var hans farfar sitt.

Det mangler kort sagt ingenting ved dette verket. Solid er det óg !

Et er sikkert! - Det finnes bare én, den står på Brubakken.