Nedbøren de siste dagene har medført stor vannføring som i sin tur har ødelagt brua, og gjort den lite overfarbar, - men lite kan være nok.

Her har krefter vært i sving

En tur opp langs bratta ved Lodda i Melhus.