Konsert for kreftrammede kan ha gitt rekordresultat