Arkeolog fra Melhus fant tre tusen år gammel bergkunst