Ei lita stille tjønn gir og dekor.

Høstliv: Fjellet gir, fjellet tar

Høsten teller ned, mot kulde, rim, is og snø.