Sjukdom tvang ham til å slutte som rektor. Da ble han forfatter

foto