Her er kravene til den nye kulturhuslederen på Støren