Gauldalsraset er Norges største naturkatastrofe

Gauldalsraset i 1345 krevde omtrent 500 menneskeliv.

Geologer undersøkte på 1890-tallet det store raset i Gauldalen, og laget kart med inntegninger over områder som ble herjet av vannmassene etter dambruddet. Nå er hendelsen omtalt i nettmagasinet Harvest. 

Kultur

Midt i høstflommen, etter dager og uker med stri nedbør raste det ut sand og jordmasser som demte opp Gaula nord for Støren. Elva ble liggende tørr nedenfor den store dammen. Her fortelles det at folk plukket laks fra kulpene som dannet seg. Dette var kjærkommen mat, men for noen ble dette sannsynligvis det siste de gjorde.