100 år med toghistorie på Dovrebanen skal feires

Den 16. utgaven av Dovrebaneheftene er nå klar.

Mogens Juul Rasmussen er redaktør for Dovrebane-heftene. Nå er jubileums-heftet ferdig og planleggingen for 100-års jubileet er godt i gang.   Foto: Katrine Silseth Naas

Kultur

I 2021 feirer Dovrebanen 100 år. Det er banestrekningen mellom Dombås og Støren som Stortinget 9. juli 1908 vedtok å anlegge under navnet Dovrebanen.