- Tryggere å få servert konserten rett hjem i egen stue

Kulturskolens Midnattakonsert sendes i år digitalt.

Fløytist Mary Ann Yokwe.   Foto: Kulturskolen i Melhus

Kultur

- Kanskje når vi også ut til et enda større publikum? håper kulturskolelærer Ingunn Quenild.