Rolf Lavik holder bibeltimer om galaterbrevet

Forkynner Rolf Lavik starter en serie med tre bibeltimer på Melhus bedehus tirsdag 22. september.

Rolf Lavik bor i Røyrvik og har vært forkynner i Trøndelag siden begynnelsen av 90-tallet. Han er også brannmann.  Foto: NLM/Bård Kristian Bøe

Kultur

Tema blir "Frihetsbrevet", som galaterbrevet ofte blir betegnet som. Brevet forklarer rettferdiggjørelsen, og er også et oppgjør med de kristne i Galatia, som var preget av jødisk tankegang. Det er de tre misjonsforeningene tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband i Melhus som arrangerer. Knut Ole Østertun sier bibeltimene på bedehuset er ganske godt besøkt, med 30 til 60 personer.

- Programmet på Melhus bedehus er oppe og går, men vi er alltid spente på om folk tør å gå ut. Vi setter ut stoler med én meters mellomrom, og legger vekt på at det skal være trygt. Kanskje får vi til kaffeservering også, sier han.

De to andre bibeltimene med Rolf Lavik blir mandag 5. oktober og tirsdag 10. november.

Kristian Fagerli holder bibeltimer 17. november og 1. desember. Fra 5. til 7. februar blir det bibelhelg på Melhus bedehus med Espen Ottosen. Han er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og en kjent samfunnsdebattant.


Nå ble det lys på kirkegården

- Tirsdag hadde vi offisiell åpning av belysningen og takkeseremoni for alle som har bidratt til utvidet belysning på Soknedal kirkegård, sier leder Tone Rogstad Rise i Soknedal menighetsråd.