Gjenoppliver setertradisjon - gikk med 19 kyr i seks timer

Etter snart 71 år er det igjen liv langs den gamle setervegen fra Røsbjørgen til Røsbjørgvollen.

Her er følget på vei til seters, på seterstien i området nord for Burusjøen.   Foto: Odd Jarle Bordal

Kultur

Seterveien har de senere år blitt gjort tilgjengelig igjen, og den er merket av frivillige.