Kulturskolen på rekrutteringsturné med lastebil

- I dag spiller flere kulturskolelærere konserter på alle barneskolene i Midtre Gauldal, sier kulturskolerektor Arnfinn Solem mandag 8. juni.
Kultur

Turneen startet på Støren barneskole.