Kulturmidler: Søknadsfrist 1. april

Nå kan lag og foreninger i Midtre Gauldal søke om kulturmidler for 2020.

Illustrasjonsfoto fra et av kulturskolens innslag på UKM. Fra venstre: Marit Kant, Mali Myhre, Anne Brandegg Singsaas, Ingrid Bårseth, Gaute Fløttum og Endre Bakken.  Foto: John Lerli

Kultur

Man kan søke i kategoriene «Barn og unge», «Idrett», «Museum og historielag», «Sang og musikk» og «Kulturstipend».

Hvis det på grunn av pågående koronatiltak ikke er avholdt årsmøte, trenger man ikke sende inn årsmøteprotokoll, men dette må påpekes i søknad. Søknadsfristen er onsdag 1. april.

Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.


Slik foreslår idrettsrådet å fordele kulturmidler i Midtre Gauldal

Forslaget finner man i et brev fra idrettsrådet til kommunen, journalført 14. mai.Søknadsfrist 1. april

Mandag 1. april er søknadsfristen for tilskudd til kulturformål i Midtre Gauldal kommune.