Ti år siden

På vakt, ikke fest

15 jenter hadde funnet veien til barnevaktkurset i Soknes leir.

Blant de framtidige barnevaktene var (1. rekke fra venstre) Julie Kant Gulbrandsen, Kristin Høgsteggen, Maryan og Fadumo. 2. rekke: Laila Maria Halseth, Trude Charlotte Helgemo Nilssen, Marte Knaplund og Hedvig Bjerkenås.  Foto: Oscar Aaslund Hovin

Kultur

Jentene fikk lære om stell, førstehjelp, brannsikkerhet, skrev Trønderbladet 16. januar 2010.