Temakveld om språk på Støren

Torsdag 24. oktober kommer professor Ivar Berg til GSK på Støren.

Her blir det temakveld om språk.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kultur

Berg er professor i nordisk ved NTNU, og han skal innlede temakvelden om språkutvikling i Norge og Norden.

Norsk og nordisk språk utsettes for påvirkning fra det engelske språk, og barn og unges språk preges mer og mer av engelske ord og uttrykk. Et sentralt spørsmål 24. oktober er om dette er positivt eller negativt.

Temakvelden arrangeres av biblioteket i samarbeid med foreningen Norden Gauldal. Stedet for arrangementet er kinosalen på GSK.


Til Midtre Gauldal for å fortelle om fjellrev

– Vi regner med at det i Norge og Sverige bare finnes litt mer enn 300 fjellrever til sammen. På starten av 2000-tallet var det kanskje 30-40, sier Mats Ericson.Soknedal historie- og museumslag samler inn gamle stedsnavn

Språkrådet vil gjerne bidra med 110.000 kroner for innsamling og registrering av lokale stedsnavn i gamle Soknedal herred.Tar vare på elevene som flytter på hybel

Alle som har flyttet på hybel for å gå på Gauldal videregående skole, får nå tilbud om samtale med helsesøster, og de får også en liten gavepakke.