Jubileumsår som veikirke

Sommeråpent i Horg kirke i 25 år

Det er i år 25 år siden Horg kirke som den første i Sør-Trøndelag, begynte med å ha en åpen kirke i juli.

Tor Glomstad, t.v. og Aud Rønning, t. h. var de to første veikirkevertene som ønsket velkommen til Horg kirke på årets første veikirkedag med leder av Horg menighetsråd, Eli Stølan mellom seg. 

Kultur

Mandag var den første åpne kirkedagen og i år som i fjor, var det Aud Rønning fra Hovin og Tor Glomstad fra Trondheim som stilte som veikirkeverter. Aud Rønning fra Hovin har tidligere vært veikirkevert i fem år og Tor Glomstad, som er fra Trondheim, stilte i år opp for 10. gang. Han har sin tilknytning til Horg kirke som hytteeier på Bredlimoen mellom Lundamo og Hovin og kjenner godt til Horg kirke.