Et sted for trening og god helse

Ser du hvor dette er?
Kultur

Her er det full aktivitet store deler av året, men mest om sommeren. Tettstedet er som flere andre tettsteder delt mellom øst og vest for Gaula. Her ligger industri på begge sider, og en av de største vises på bildet, og er tilknyttet landbruket.